Definities

Definities

Bij nearshore IT-staffing komen veel en soms moeilijke termen voor. Om het overzicht te behouden plaatsen wij hier de belangrijkste begrippen en definities.

ABAP

ABAP staat voor Advanced Business Application Programming en is een programmeertaal.

ASP.NET

ASP.NET is een Microsoft technologie die het mogelijk maakt om door middel van programmacode dynamische websites te creëren.

AutoCAD

Met het AutoCAD programma is een gebruiker in staat om technische tekeningen te maken.

C#

C# is een door Microsoft ontwikkelde programmeertaal en is de belangrijkste taal voor het .NET platform.

C++

C++ is een uitgebreidere versie op de programmeertaal C, met als belangrijkste uitbreiding de toevoeging van klassen voor programmeren op basis van objecten.

Content management system

Met een content management system (vaak afgekort met CMS) is een gebruiker in staat om op eenvoudige wijze de content op de website te beheren, aan te passen en/of toe te voegen.

Detacheringsbureau

Een bedrijf of organisatie dat mensen in dienst neemt en vervolgens uitleent aan bedrijven.

Drupal

Drupal is een populair gratis open source CMS dat de gebruiker in staat stelt digitale content zoals blogs, applicaties en e-commercesystemen te ontwikkelen.

Freelance

Freelance is het werken voor een persoon, project of bedrijf zonder vast dienstverband aan te gaan. Een persoon die op freelance basis werkt wordt een freelancer genoemd.

Front-end ontwikkeling

Met front-end ontwikkeling wordt het programmeren van de voorkant van een website bedoeld. De voorkant van de website is datgene wat voor de bezoeker zichtbaar is.

In-house

Intern. Met de term in-house wordt vaak een interne handeling beschreven, bijv in-house applicatie-ontwikkeling.

Java

Java is een programmertaal die het mogelijk maakt om platformonafhankelijke programma’s te ontwikkelen.

Magento

Magento is een open source e-commerce webapplicatie met ongekende mogelijkheden voor de gebruiker.

Nearshoring

Bij nearshoring besteedt men zakelijke activiteiten uit aan een organisatie of persoon in relatief dichtbij gelegen landen.

.Net

.Net is een door Microsoft ontwikkeld applicatieframework.

PHP

De afkorting PHP staat voor Hypertext Preprocessor. Dit is een scripttaal dat bedoeld is om dynamische webpagina’s te ontwikkelen.

Programmer as a Service

Programmer as a Service (PaaS) is een dienst waarbij de klant, zonder zelf de werving en selectie te hoeven verrichten, (tijdelijk) gebruik kan maken van de diensten van een programmeur.

Python

Python is een programmeertaal die het o.a. mogelijk maakt om webapplicaties te ontwikkelen aan de hand van webapplicatie-frameworks zoals Django.

Recruitment

Met de term recruitment wordt het proces van werving en selectie van bijv. nieuw personeel bedoeld.

Rekruteren

Met het werkwoord rekruteren wordt het werven of aantrekken van bijv. nieuw personeel bedoeld.

Ruby on Rails

Ruby on Rails (ook wel afgekort met RoR) is een opensource webapplicatie-framework. Voor Rails kunnen diverse webservers gebruikt worden.

Scala

Scala is een programmeer- en scripttaal voor algemene toepassingen.

Software as a Service

Bij Software as a Service (vaak afgekort met SaaS) wordt software als online dienst aangeboden zonder dat de gebruiker daadwerkelijk de software aankoopt.

WordPress

WordPress is een gratis open source CMS syteem dat erg geschikt is voor het maken van van (complexe) websites en e-commerce oplossingen.

logo

Op zoek naar een soortgelijke dienst?

Nucleus Group heeft een uitgebreid team van experts op het gebied van projectmanagement, ontwikkeling en testing. Vanuit ons team stellen we flexibele, tijdelijke teams samen om aan de software van onze klanten te werken. We hebben dus veel ervaring met het selecteren van de juiste mensen met de beste kennis van zaken. En die ervaring delen we graag met u.

Contact