App marketing: Dit zijn de belangrijkste marketing kanalen in 2015

App marketing wordt steeds serieuzer genomen. Meer en meer raken mensen overtuigd dat app marketing een onderdeel is geworden van het app ontwikkeling proces. Net als bij online marketing kunnen we een onderscheid maken tussen betaalde en organische downloads.

Bij organische downloads (App Store Optimization) zijn er tal van factoren van belang waar invloed op uit te oefenen is. Maar net als er bij online marketing SEO en SEA bestaat, is er ook bij app marketing de mogelijkheid tot betaald verkeer/downloads te genereren. In dit artikel kijken we naar de betaalde kanalen van app marketing. Welke advertentie kanalen werkten in 2014 goed voor app downloads en welke zijn ook in 2015 van belang?

Facebook advertenties

Binnen Facebook Ads zijn er diverse opties voor advertenties. Eén daarvan is de mobile app advertentie. Deze mogelijkheid bestaat sinds oktober 2012 en is in korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste advertentiekanalen om nieuwe gebruikers jouw app te laten installeren.Door de enorme hoeveelheid data waarover Facebook beschikt is dit een ideaal platform. Al vroeg in het app ontwikkeling proces moet de doelgroep goed in kaart gebracht worden. Als je dit goed doet heb je een duidelijk afgebakende doelgroep waarmee je gericht kunt adverteren op Facebook.

Natuurlijk horen we al een tijd de geluiden van een afnemend aantal Facebook gebruikers. Maar met nog ruim 9 miljoen actieve Facebook gebruikers in Nederland is dit op korte termijn nog geen enkel probleem. Ook in 2015 zal Facebook Ads een belangrijk kanaal blijven om meer downloads te genereren.Daarbij is het zeker interessant om de ontwikkelingen rondom Whatsapp in de gaten te houden. Facebook denkt namelijk na over de mogelijkheid om advertenties weer te geven binnen Whatsapp. Als dit gaat gebeuren en daarbij de ook de app advertentie variant er in zit, kan dit weleens een nog interessanter kanaal gaan worden.

facebook app advertenties

YouTube Video Ads

Iedereen is wel bekend met de advertentiemogelijkheden die Google via YouTube biedt. Toch gebruiken nog weinig mensen de mogelijkheden van app.

Artyom Dogtiev, werkzaam bij ComboApp, denkt dat dit advertentiekanaal groot gaat worden in 2015: “Omdat deze optie nog weinig bekendheid heeft, hebben weinig app bouwers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Veel apps ontwikkelaars publiceren eerst de iOS app en vervolgens pushen zij de app pas in de Play Store. Google wil deze trend veranderen en mensen stimuleren hun app te promoten via Google. In dit geval YouTube dus.

Google Adwords

Het meest bekende kanaal is net als bij SEA, Google Adwords. De ideale manier is natuurlijk om te targeten op mensen die mobiel zoeken. Direct vanuit hun zoekresultaten kunnen zij zo jouw app downloaden. Onze verwachting is dat app advertising binnen Google Adwords redelijk gelijk blijft in 2015.

Twitter advertenties

De mogelijkheid om je app te promoten via Twitter is bekender en wordt regelmatig ingezet. Ook voor 2015 is de verwachting dat deze lijn zich doortrekt. Twitter biedt steeds meer targeting opties aan waardoor er steeds gerichter getarget kan worden op je doelgroep. Zo is het mogelijk om de Twitter advertenties te targetten op interesse, zoekwoord, TV targering en remarketing. Ook op demografische gegevens zoals geslacht, locatie, taal en specifieke mobile platformen (Android en iPhone).

Twitter ads app

Een sterke eigenschap van Twitter Ads is dat het voor je app mogelijk is om:

  • Automatisch de app-icon van de Google Play of App Store te tonen met de beschrijving
  • Gebruikers direct de app te laten openen vanuit Twitter.
  • Om extra tekst te tonen met een motivatie waarom Twitter gebruikers de app zouden moeten downloaden.

Het is duidelijk dat app marketing in 2015 een prominentere rol toebedeeld krijgt. App Store Optimization gaat een begrip worden dat standaard binnen het app ontwikkeling proces meegenomen gaat worden. Daarnaast zijn advertentiekanalen van toegevoegde waarde om meer downloads te genereren voor je app. Facebook is daarbij in onze ogen de belangrijkste speler.

Google heeft met Adwords en YouTube twee krachtige pijlers in handen, waarbij laatstgenoemde de meeste groei zal kennen in 2015. Twitter blijft een belangrijk kanaal, hoewel het in Nederland de vraag is hoe het aantal actieve Nederlandse Twitteraars zich gaat verhouden. Hoe dan ook gaat het een interessant jaar worden rondom app marketing.

App design: hoe maak je een goed app icon?

De app icon is over het algemeen de eerste kennismaking tussen de gebruiker en de app. Uit onderzoek blijkt dat mensen nog steeds veel apps downloaden door in de hitlijsten te zoeken of de zoekfunctie in de App Store of Play Store te gebruiken. Het is dan zaak om op te vallen tussen de rest. Hoe zorg je ervoor dat het oog van de zoeker op jouw app valt?

Over het algemeen kenmerkt een goede app icon zich door twee zaken: hoe is de icon vormgegeven? En, is de app direct te herkennen? Maar hoe bereik je dit? Wij zetten zes tips op een rij:

  1. Maak je icon geschikt voor ieder formaat

Een icon moet te herkennen zijn in verschillende formaten. In de App Store wordt een icon groter weergegeven dan in je homescreen bijvoorbeeld. Zorg er dan ook voor dat je app voor ieder formaat geschikt is.

  1. Kies zorgvuldig je kleuren

De kleur bepaalt in grote mate de indruk van de app. Zorg ervoor dat je focust op 1 of maximaal 2 kleuren in de icon. Teveel kleuren kan afleiden en maakt je app minder onderscheidend.

  1. Vermijd het gebruik van een foto

Probeer het gebruik van een foto in je app icon te vermijden. Dit geeft vaak niet een duidelijk beeld van de app en de kwaliteit is vaak ook minder.

  1. Plaats zo min mogelijk tekst in je icon

Een goed icon bestaat vaak uit alleen een symbool of logo. Tekst is niet gebruikelijk om erin te verwerken. Toch is het soms een meerwaarde om er tekst bij te zetten. Hou het in dat geval kort en duidelijk. Onderstaande apps maken daar goed gebruik van.

app icon

  1. Wees creatief

Uiteindelijk wil je dat jouw icon opvalt in een lijst met andere apps. Wees dan ook creatief. De truc is om een icon in al zijn eenvoud op te laten vallen. Een gebruiker moet een positieve associatie krijgen, en al een beeld wat de app inhoudt. Onderstaande app icons zijn daar goede voorbeelden van.

app design

  1. Test je app op verschillende achtergronden

Wanneer je app eenmaal gedownload is staat je app op iemands telefoon. Daarmee ben je er nog niet. Het liefst wil je dat een gebruiker regelmatig je app gebruikt en on top of mind blijft. Het kan dan ook nuttig zijn om je icon te testen op verschillende achtergronden. Valt je icon weg bij een bepaalde kleur achtergrond? Door vooraf te testen kan je dit probleem voorkomen.

Meer inspiratie opdoen? Deze lijst bevat twintig fantastische voorbeelden.

5 manieren om je app gebruikers betrokken te houden

Er kan veel tijd gaan zitten in het bouwen van een app. Het hele app development proces bestaat uit veel verschillende keuzes. Afhankelijk van het doel zijn deze keuzes gebaseerd op je doelgroep, het platform dat je kiest en de functies die je in de app verwerkt. Uiteindelijk wil je dat je gebruikers betrokken blijven binnen je app. Hoe bereik je meer engagement?

1) Laat je nieuwe gebruikers simpel kennismaken

App gebruikers moet je leren je app te gebruiken. Wat is de bedoeling van de app? Welke functies bevat de app en waar zitten deze verstopt? Nieuwe gebruikers weten lang niet altijd direct hoe zij de app moeten gebruiken. Het risico is dat ze direct afhaken of een belangrijke functie geeneens ontdekken.

Een goede manier om dit te voorkomen is bij de eerste keer downloaden een mini cursus te geven via introductieschermen. Via een paar schermen wijs je de belangrijkste functies aan en benoem je de voordelen. Let er wel op dat je dit kort houdt (3-5 schermen) en dat je de mogelijkheid biedt om het weg te klikken. Onderstaand voorbeeld van Yahoo!  is een goed voorbeeld daarvan.

hoe zorg je voor een hogere app engagement?

2) Hou het registreren eenvoudig

Voor veel apps moeten gebruikers inloggen of zich registreren. Niet iedereen zit daar op te wachten en dit kan afschrikken. Denk er dan ook goed over na of je dit wilt toevoegen. In sommige gevallen is het essentieel. In de gevallen dat dit niet zo is kan je erover nadenken om de registratie over te laten aan de gebruikers. Biedt in dat geval wel de optie aan maar geef nieuwe gebruikers ook de mogelijkheid om de registratie (in eerste instantie) over te slaan.

Het registratieproces op mobiel moet zo kort mogelijk gehouden worden. Via mobiel is het moeilijker om een registratieveld in te vullen dus zorg dat je alleen de essentiele gegevens vraagt.

3) Geef de gebruikers de mogelijkheid om pushnotificaties in te schakelen

Pushnotificaties  en app messages zijn de perfecte manieren om gebruikers weer naar je app te trekken. Mensen kunnen je app vergeten of op het juiste moment de trigger krijgen om je app weer te gaan gebruiken. Dat laatste bepaalt wel in sterke mate het succes van pushnotificaties. Wanneer pushnotificaties te vaak komen, of niet de juiste timing hebben, schrikt het af en kan het tot gevolg hebben om een app te verwijderen.

Geef gebruikers dan ook de mogelijkheid om zelf te bepalen of ze pushnotificaties en app messasges willen ontvangen. Gedwongen berichten werken zelden goed, dus wees hier voorzichtig mee.

4) Maak het delen makkelijk

Geef gebruikers de mogelijkheid om je app, nieuws in je app of afbeeldingen te delen. Zeker als je app veel content bevat is het essentieel om de share functie goed te benutten. Steeds vaker zie je artikelen gedeeld worden via whatsapp in plaats van Facebook of Twitter. Je hebt in dat geval de garantie dat de persoon die het ontvangt op zijn mobiel zit. Een bestaande app gebruiker krijgt de trigger om de app opnieuw te bezoeken, een persoon die de app niet gebruikt krijgt de kans om de app te installeren. Dubbel winst dus.

5) Maak gebruik van deep linking

Een succesvolle interne linkstructuur zorgen over het algemeen voor een langere bezoeksessie van een gebruiker. Dit geldt ook voor apps. Navigeer je gebruikers op een subtiele manier door je app. Laat ze doorklikken naar andere artikelen, breng een aanbieding onder de aandacht of laat ze contact met je opnemen. Succesvolle toepassing hiervan leidt tot langere gebruikerssessies.

Uiteindelijk zijn dit slechts vijf manieren om je app gebruikers meer engagement te bieden. Localyctis biedt een gratis Ebook aan waar zij meer tips geven. Het ebook is hier te downloaden.