App marketing: Dit zijn de belangrijkste marketing kanalen in 2015

App marketing wordt steeds serieuzer genomen. Meer en meer raken mensen overtuigd dat app marketing een onderdeel is geworden van het app ontwikkeling proces. Net als bij online marketing kunnen we een onderscheid maken tussen betaalde en organische downloads.

Bij organische downloads (App Store Optimization) zijn er tal van factoren van belang waar invloed op uit te oefenen is. Maar net als er bij online marketing SEO en SEA bestaat, is er ook bij app marketing de mogelijkheid tot betaald verkeer/downloads te genereren. In dit artikel kijken we naar de betaalde kanalen van app marketing. Welke advertentie kanalen werkten in 2014 goed voor app downloads en welke zijn ook in 2015 van belang?

Facebook advertenties

Binnen Facebook Ads zijn er diverse opties voor advertenties. Eén daarvan is de mobile app advertentie. Deze mogelijkheid bestaat sinds oktober 2012 en is in korte tijd uitgegroeid tot één van de belangrijkste advertentiekanalen om nieuwe gebruikers jouw app te laten installeren.Door de enorme hoeveelheid data waarover Facebook beschikt is dit een ideaal platform. Al vroeg in het app ontwikkeling proces moet de doelgroep goed in kaart gebracht worden. Als je dit goed doet heb je een duidelijk afgebakende doelgroep waarmee je gericht kunt adverteren op Facebook.

Natuurlijk horen we al een tijd de geluiden van een afnemend aantal Facebook gebruikers. Maar met nog ruim 9 miljoen actieve Facebook gebruikers in Nederland is dit op korte termijn nog geen enkel probleem. Ook in 2015 zal Facebook Ads een belangrijk kanaal blijven om meer downloads te genereren.Daarbij is het zeker interessant om de ontwikkelingen rondom Whatsapp in de gaten te houden. Facebook denkt namelijk na over de mogelijkheid om advertenties weer te geven binnen Whatsapp. Als dit gaat gebeuren en daarbij de ook de app advertentie variant er in zit, kan dit weleens een nog interessanter kanaal gaan worden.

facebook app advertenties

YouTube Video Ads

Iedereen is wel bekend met de advertentiemogelijkheden die Google via YouTube biedt. Toch gebruiken nog weinig mensen de mogelijkheden van app.

Artyom Dogtiev, werkzaam bij ComboApp, denkt dat dit advertentiekanaal groot gaat worden in 2015: “Omdat deze optie nog weinig bekendheid heeft, hebben weinig app bouwers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Veel apps ontwikkelaars publiceren eerst de iOS app en vervolgens pushen zij de app pas in de Play Store. Google wil deze trend veranderen en mensen stimuleren hun app te promoten via Google. In dit geval YouTube dus.

Google Adwords

Het meest bekende kanaal is net als bij SEA, Google Adwords. De ideale manier is natuurlijk om te targeten op mensen die mobiel zoeken. Direct vanuit hun zoekresultaten kunnen zij zo jouw app downloaden. Onze verwachting is dat app advertising binnen Google Adwords redelijk gelijk blijft in 2015.

Twitter advertenties

De mogelijkheid om je app te promoten via Twitter is bekender en wordt regelmatig ingezet. Ook voor 2015 is de verwachting dat deze lijn zich doortrekt. Twitter biedt steeds meer targeting opties aan waardoor er steeds gerichter getarget kan worden op je doelgroep. Zo is het mogelijk om de Twitter advertenties te targetten op interesse, zoekwoord, TV targering en remarketing. Ook op demografische gegevens zoals geslacht, locatie, taal en specifieke mobile platformen (Android en iPhone).

Twitter ads app

Een sterke eigenschap van Twitter Ads is dat het voor je app mogelijk is om:

  • Automatisch de app-icon van de Google Play of App Store te tonen met de beschrijving
  • Gebruikers direct de app te laten openen vanuit Twitter.
  • Om extra tekst te tonen met een motivatie waarom Twitter gebruikers de app zouden moeten downloaden.

Het is duidelijk dat app marketing in 2015 een prominentere rol toebedeeld krijgt. App Store Optimization gaat een begrip worden dat standaard binnen het app ontwikkeling proces meegenomen gaat worden. Daarnaast zijn advertentiekanalen van toegevoegde waarde om meer downloads te genereren voor je app. Facebook is daarbij in onze ogen de belangrijkste speler.

Google heeft met Adwords en YouTube twee krachtige pijlers in handen, waarbij laatstgenoemde de meeste groei zal kennen in 2015. Twitter blijft een belangrijk kanaal, hoewel het in Nederland de vraag is hoe het aantal actieve Nederlandse Twitteraars zich gaat verhouden. Hoe dan ook gaat het een interessant jaar worden rondom app marketing.

logo

Op zoek naar een soortgelijke dienst?

Nucleus Group heeft een uitgebreid team van experts op het gebied van projectmanagement, ontwikkeling en testing. Vanuit ons team stellen we flexibele, tijdelijke teams samen om aan de software van onze klanten te werken. We hebben dus veel ervaring met het selecteren van de juiste mensen met de beste kennis van zaken. En die ervaring delen we graag met u.

Contact