App design

In 7 stappen naar een professioneel app design

Aandacht besteden aan app design is cruciaal voor het succesvol laten zijn van een app. Het design is alles, of u nou een handige tool ontwerpt of een spel. Het design van een app heeft namelijk een grote invloed op de populariteit van een app en de bruikbaarheid daarvan. Niet goed ontworpen apps zijn moeilijk te begrijpen en moeilijk te gebruiken.Een goed design vindt dus de balans tussen een mooi voorkomen en een eenvoudig gebruiksgemak. Nucleus Group beschikt over kwalitatieve designers en besteedt vanaf het eerste moment aandacht aan het app design. Wij hebben als app maker al meer dan 200 applicaties ontworpen, waarvan.

1. Bepaal de primaire functie

Als een idee voor een app is uitgewerkt is het zaak om te bekijken wat de belangrijkste functies van de app zijn. De meeste populaire apps die gemaakt zijn, focussen zich op één primaire functie. Wij kunnen dit alleen goed toepassen als u uw doel duidelijk in kaart hebt. Dit doel houdt onze designer gedurende het hele proces in het achterhoofd. Dit is tenslotte waar het om draait binnen de app.

2. Doe een concurrentie-analyse

Als het doel van de app met de daarbij behorende belangrijkste functie is bepaald, is het goed om onderzoek te doen naar soortgelijke apps op de markt. Door dit te doen komt u erachter wat u wel moet ontwerpen en wat vooral niet moet ontwerpen. Dit onderdeel kunt u ook laten uitvoeren door Nucleus Group. Wij zijn, als ervaren app maker, bereid om uw app idee te testen op verschillende vlakken.

3. Bepaal de doelgroep

De derde stap in het ontwerpproces is het bepalen van de doelgroep. Een doelgroep van 18 tot 25 jaar heeft een ander design nodig dan een doelgroep van 40 tot 50 jaar. Door onze ervaring in het designproces weten wij waar we focus bij moeten leggen.

4. Bepaal de gebruikslocatie

Nu de doelgroep bekend is, moet er gekeken worden naar het gedrag van de gebruiker. Op welke locatie gebruikt de gebruiker de app? Wordt de app veelal in de auto gebruikt, tijdens het lopen of zit de gebruiker juist in de trein? Al deze informatie is van invloed op het design van de app.

5. Maak een sitemap

De volgende stap is hat maken van een sitemap. Een sitemap laat zien welke pagina’s met welke verbonden zijn en wat de weg naar een bepaalde pagina is. Een sitemap van een app wijkt af dan een sitemap voor een webpagina. Dit komt doordat er bij een app vaak maar één weg is om bij een bepaalde pagina te komen.

6. Ontwerp een wireframe

Als eenmaal alle pagina’s zijn bedacht en welke verbonden moeten zijn met elkaar begint het ontwerpen van de wireframes. Hierin wordt de lay-out van de pagina bepaald, waar iedere knop moet komen, hoe groot die moet zijn enzovoorts.

7. Finetune de wireframes

Als de wireframes zijn gefinetuned, is het tijd om de schetsen tot leven te brengen. Tijdens dit proces worden de kleuren, het lettertype enzovoorts bepaald. Doordat wij veelal voor bedrijven apps ontwikkelen houden we rekening met de huisstijl. Samen met de organisatie komen we dan tot het juiste kleur- en lettertype gebruik.